Wat kan ik voor je betekenen?

Bijbelse Feesten Onderwijsbrief

Blijf op de hoogte van data, vieringen en de nieuwste blogs op de site. Schrijf je in voor de onderwijsbrief en ontvang om de twee weken een email met studies en evenementen rondom de Bijbelse Feesten. Het kost niks en is altijd opzegbaar.

Spreekbeurten en artikelen

Op de website vind u een groeiende hoeveelheid artikelen en spreekbeurten over de Bijbelse feesten. Ik spreek regelmatig over dit thema en geef daar ook onderwijs over in Nederland. Is dit iets voor uw gemeente? Neem dan contact met mij op.

Volgende Bijbelse feest

Het volgende Bijbelse feest is Poerim. In de avond van 11 maart beginnen de festiviteiten

Snel naar het feest van jouw keuze

Laatste Blogs

pesach vieren als christen

Pesach vieren als christen. Kan dat zomaar…?

Vanavond is het weer zover. In Israël wordt Pesach gevierd. Niet alleen in Israël, maar over de hele wereld zullen Joodse families de uittocht uit Egypte gedenken door een feestelijke maaltijd te hebben. Tijdens die maaltijd wordt een seider, een liturgie gebruikt. In kerkelijk Nederland zijn er steeds meer mensen die aan deze seiderviering deelnemen.

Read More
chanoeka kandelaren

Groot nieuws over Kerk en Israël

Het thema Kerk en Israël blijkt in veel kerken nog steeds controverse te creëren. Het maakt niet uit  van welke stroming je bent. Zowel in reformatorische als in evangelisch/charismatische kerken vind je hetzelfde patroon. Waar de één vurig voor Israël gaat, denkt de ander vaak,  “hebben we als kerk nou niet iets beters te doen”.

Read More
sabbat kaarsen beker

Sabbat à la Jezus

Tags : 

Sabbat deel 1 Er zijn verschillende verhalen over Jezus en de sabbat, maar ik denk dat één ervan door veel mensen nooit echt is begrepen. Op een sabbatdag wandelt Jezus met zijn leerlingen door een graanveld. De leerlingen van Jezus hebben honger en beginnen tijdens de wandeling aren te plukken en te eten. Dit wordt

Read More

De Dag van de Bazuin in de kerk?

God zei tegen Mozes, “de eerste dag van de zevende maan(d) moeten jullie de hele dag juichen en op sjofars blazen”. Mozes keek wat verwonderd op van zijn kleitablet. ” Hoezo dat dan Heer?” “Dat is nog een verrassing” zei God. “Doe het nou maar, ik vind het fijn als jullie dat doen”.  En zo

Read More
bijbelsefeesten pinksteren duif

Pinksteren, zure mensen en God

Tags : 

In de week van ongezuurde broden stond Jezus op uit de dood. Het was op de dag na de sabbat van die week. Dat was niet zomaar een dag. Zijn opstanding was precies op de dag die God als een feestdag had aangewezen. Op die dag, in de week van ongezuurde broden, moest de allereerste

Read More
bijbelse feesten: oogst van mensen

Bijbelse feesten; geen oogst, geen feest

Tags : 

Mijn opa was van nature niet zo’n vrolijke man. Op zijn verjaardag gingen we met mijn ouders altijd wel naar hem toe. Maar zelfs op zijn verjaardag lukte het hem niet zo goed om vrolijk te kijken. Net of hij er niet blij mee was dat iedereen er was. Maar wegblijven was niet echt een

Read More
sabbat challah

Sabbat: teken van Gods zorg

Nadat God Israël heeft verlost uit de macht van Egypte en Israël door de Rode Zee is getrokken, komt het volk in de woestijn. Ze zijn nog niet eens bij de berg Sinaï aangekomen als er een ernstig tekort aan voedsel ontstaat. Het volk moppert en God voorziet hen van voedsel. Het is in deze

Read More
pesach ongezuurde broden

Feest van de ongezuurde broden

Zeven dagen matze eten…. Dat is het gebod dat God aan Israël gaf. Vanaf Pesach konden we zeven dagen lang het feest van het eten van de ongezuurde broden vieren. Morgen is alweer de laatste dag van de ongezuurde broden. Heb je je wel eens afgevraagd waarom God dat nu wil van zijn volk? Je

Read More
pesach challenge

3 April 2015 Pesach en Goede vrijdag; tijd voor een nachtwake

Dit jaar valt Pesach en Goede Vrijdag samen. Een goed moment om nog eens naar Gods aanwijzingen voor de Pesach viering te kijken. Jezus is immers het paaslam dat voor ons wordt geslacht. Ik stuitte op dit uitdagende vers in Exodus 12:42. “Die nacht waakte de Heer over hen; hij leidde hen veilig het land

Read More
Wine and Matzah | © Blueenayim | Dreamstime Stock Photos

Pesach voor christenen?

  Vier redenen waarom je als christen Pesach kan vieren. Waarom zou je eigenlijk als christen de Pesach vieren? Voor dat vieren zijn vier goede redenen te geven. De eerste is dat Paulus in het Nieuwe Testament de gemeente oproept om het Pesach feest te vieren. 1 Corinthe 5:7 zegt: “laten wij dan ook het

Read More
Poerim hamansoren

Poerim voor christenen?

Tags : 

  De oorsprong van Poerim kun je lezen in het Bijbelboek Ester. In dit bekende verhaal wordt een Joods meisje koningin in het machtige Perzische rijk. De machtswellustige eerste minister van dat rijk, Haman, wil dat iedereen voor hem buigt. Omdat Mordechai, de oom van Ester niet voor hem wil buigen, overtuigt Haman de koning

Read More

Pesach Challenge 2015

Lelystad, 3-4 april vanaf 22.00 uur Met Pesach vraagt God  aan Israël om een nacht van respect. Respect voor Hem, die hen redt uit de macht van Egypte. Uitgerekend in die nacht werd Jezus gevangengenomen.  En ook Jezus vraagt zijn leerlingen die nacht met hen te waken. De nacht van Pesach 2015 valt samen met goede

Read More
Chanoeka feest

Chanoeka feest: Het wonder van de olie

Tags : 

Voor wie geen idee heeft waar het Chanoeka feest nu eigenlijk over gaat even een korte inleiding.  Tijdens dit feest viert Israël de overwinning over Antiochius IV in 165 voor Christus. Antiochus IV was in die tijd de toonaangevende heerser in de regio. Hij had een obsessie voor de Griekse cultuur en legde die dwangmatig

Read More
chanoeka kandelaren

Chanoeka: vooruitblik op de eindtijd

Tags : 

In december viert Israël het grootste familiefeest: Chanoeka. Het Chanoeka feest wordt één keer in een bijzin in de Bijbel genoemd. Johannes vermeldt dat Jezus op dat moment in Jeruzalem was, Johannes 10:22. Chanoeka gedenkt de bevrijding van Israël van de onderdrukking door Antiochius IV en de her-inwijding van de tempel in het jaar 165

Read More
Sabbat: Teken van God heil. afbeelding met twee brandende sabbat kaarsen

Sabbat vieren? Geef me één goede reden waarom!

Tags : 

Laatst zei iemand dat aan mij: “Geef me één goede reden om Sabbat te houden.” Voor een gelovige uit de volken is er inderdaad één goede reden is om de sabbat te houden. Deze reden vind je in Genesis 2:1-3. God geeft daar een duidelijk signaal af naar de mensheid. Hij weet van ophouden. God

Read More
Loofhuttenfeest: een rijpe oogst

Loofhuttenfeest: Twee dingen die veel mensen vergeten.

Tags : 

Loofhuttenfeest is een oogstfeest. Je toont je dankbaarheid aan God dat Hij voorziet in je levensbehoefte. Je wordt erbij stilgezet dat alle zegen –d.w.z. regen- van boven komt. Over dit thema worden in menig boekje over Joodse feesten heel mooie dingen gezegd. Loofhuttenfeest is ook een profetisch feest. Ook over het thema van de profetische

Read More
Loofhtut

Wat je leert als je een loofhut gaat bouwen

Tags : 

Waarom zou je überhaupt in een Loofhut willen zitten vraagt u zich misschien af? Dat is toch allemaal van de wet en Israël? Dat is helemaal waar. Goddank krijgen we genade alleen door het geloof en niet op grond van de werken van de wet. De Bijbel is een doe-boek Maar dat betekent natuurlijk niet

Read More
Grote verzoendag: het gescheurde voorhangsel

Grote Verzoendag voor Christenen

Tags : 

  Twee dingen die een christen zou kunnen doen op Grote Verzoendag. Het ritueel van de grote verzoendag kreeg bij het sterven van Jezus een totaal ander gezicht. Het voorhangsel dat de ark van het verbond aan het gezichtsveld van de priesters onttrok, scheurde doormidden toen Jezus stierf. Daar waar de hogepriester maar een keer

Read More
Grote Verzoendag: Biddende Joodse man

Grote Verzoendag

Dit artikel is ook gepubliceerd op www.cip.nl   Vier dingen die je als christen moet weten over grote verzoendag Vanaf vrijdagavond 3 oktober tot zaterdagavond 4 oktober is het voor Israël grote verzoendag. Er wordt niet gegeten, niet gedronken, niet gewerkt. De grote wegen in Jeruzalem zijn dan zo stil dat je er over kan

Read More
Overvloed aan fruit: symbool van viering loofhuttenfeest

Loofhuttenfeest: Zeven dingen die christenen vaak niet weten

Tags : 

“Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.cip.nl   Je hoort het steeds meer. Kerken die Loofhuttenfeest vieren. Het roept de nodige vragen en weerstanden op. Ik ben toch niet Joods en we zijn toch vrij van de wet? Onbekend maakt onbemind. Er zijn zeven dingen die christenen vaak niet weten over het Loofhuttenfeest. 1. God

Read More
rosj hasjana een zoet nieuwjaar: appel met honing en sjofar

Rosj Hasjana

Tags : 

Rosj Hasjana: Joods Nieuwjaar op de dag van de bazuin. Heeft u de taart al klaar staan? De sjofar al klaar liggen? Want zodra de zon ondergaat begint vanavond Rosj hasjana én de dag van het bazuingeschal. Twee feesten op een dag nog wel. Reden voor een extra grote taartpunt Als u liever gezond eet,

Read More
Nieuwe maan sikkel, zoals te zien op de dag van de bazuin

Nieuwe maan en de dag van de bazuin

De nieuwe maan heeft een geheim “De nacht en het donker is voor het ongedierte!” riep mijn oma vroeger. Daarmee gaf ze aan dat je voor het donker thuis moest zijn zodat je niet op het slechte pad zou komen. Ook in de Schrift komt de nacht er niet altijd positief vanaf. Dat begint al

Read More
Op de dag van de bazuin wordt de ramshoorn of sjofar geblazen

Dag van de bazuin (sjofar)

Tags : 

De dag van sjofargeschal.  Joodse namen – jom hasjofar, rosj hasjana De dag van de bazuin is een bijzonder feest. De hele dag door is het verplicht te juichen en op de sjofar te blazen. Het is niet verbonden aan de geschiedenis van Israël, maar het kijkt vooruit naar de toekomst. Het is jammer dat

Read More
tempel afscheiding joden heidenen

Hoe de Kerk de Bijbelse Feesten kwijt raakte

Tags : 

Regelmatig vragen mensen aan mij waarom ik, letterlijk in Gods naam, zo enthousiast ben over het vieren van de Bijbelse feesten. Die feesten zijn immers Joods, of nog erger, ze staan in de wet! En jij bent toch niet onder de wet… Maar weinig mensen weten waarom we de feesten zijn kwijtgeraakt. Ik denk dat

Read More
Loofthuttenfeest vieren

Loofhuttenfeest: Er valt iets te vieren!

Tags : 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het blad Opwekking in 2012 Waarom zou ik als christen een Joods feest willen vieren? Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. In onze gemeente in Lelystad vieren we namelijk al 16 jaar het Loofhuttenfeest. Daarom wil ik proberen deze vraag te beantwoorden. In Leviticus 23 staan de feesten

Read More
bijbelse feesten

Bijbelse feesten voor nu

Tags : 

Bijbelse Feesten Er is in Nederland een groeiende groep christenen te vinden, die zich realiseert dat het Christendom Joodse wortels heeft. Mede onder invloed van het ontstaan van Messiasbelijdende gemeenten ging en gaat dat besef gepaard met een hernieuwde belangstelling voor “de feesten van Israël”. Naast de vele geestelijke lessen die men bij de bestudering

Read More

Lezing na bestellen? Dat kan